Jezero Komarnik

Jezero Komarnik

Okrog jezera se lahko podate po urejenih Agatini in Franckovi poti.

Akumulacijsko jezero Komarnik leži približno 2 km zahodno od Lenarta v Slovenskih goricah. Obsega 26 ha površine, njegova povprečna globina je 1,5 m. Vzhodno od jezera se razprostira gozd Črni les, jugovzhodno od njega so travniki in intenzivno obdelana polja. Po regulaciji reke Pesnice in uničujoči melioraciji v Pesniški dolini je jezero z okolico postalo zadnje zatočišče in pomembno bivališče za nekatere živalske vrste in edini življenjski prostor za mnoge redke in ogrožene rastlinske ter živalske vrste. Nadvse pisana je favna vodnih ptic, za katere je jezero eno najpomembnejših gnezdišč v Sloveniji. V okolici Komarnika se ob vodotokih in ribnikih pojavlja tudi vidra. Okrog jezera Komarnik je speljana sprehajalna pot, postavljene so pojasnjevalne table in dve ornitološki opazovalnici. Možna sta dva dostopa: parkirišče ob Domu sv. Agate in parkirišče pod gradom Hrastovec.