Znamenitosti

V zavetju v parku posajenih dreves in grmovnic, označenih z latinskimi imeni, se lahko sprehodite po Evropski sprehajalni poti, uživate v druženju in igri z otroci ali preprosto uživate v miru.

Park nosi ime enega izmed idejnih očetov samostojne Slovenije dr. Jožeta Pučnika.

Domačini so na Zavrhu leta 1963 postavili 24 m visok lesen stolp in ga poimenovali po generalu Rudolfu Maistru. Danes na tem mestu stoji 17 m visok kovinski razgledni stolp, ki ob lepem vremenu nudi izjemen razgled na Pohorje, Kozjak, Boč, Donačko goro, sosednjo Hrvaško in celo na madžarske ravnice. Sredi naselja se bohoti Stupičeva vila, v kateri je general nekajkrat počitnikoval.

 

Voličina je tipičen primer slovenske gručaste vasi s starim vaškim jedrom, ki se je izoblikovalo v okolici cerkve. Kraj se prvič omeni v knežjem urbarju leta 1265. Posesti v Voličini so bile v lasti hrastovškega in vurberškega gospostva. Osrednji del vasi je cerkev svetega Ruperta, ki se v virih prvič omenja 1443. V okolici cerkve so razporejene zidane stavbe trškega značaja: župnišče, stara šola v osnovi iz leta 1763, nadgrajena 1eta 1838, nekdanja trgovina in gostilna, ter hiša z letnico 1829 v kamnu. V bližini je tudi kip, posvečen slovenskemu jezikoslovcu Antonu Murku (1809–1871).

Odkrijte Zavrh. V zavetju gozda, sadovnjakov in cvetočih travnikov sledite pesmi klopotca. Raziskujte zgodovino v Maistrovi muzejski zbirki, odkrijte življenje in tehnično dediščino preteklih generacij v viničarski zbirki. Razvajajte svoje čute in se povzpnite na Maistrov stolp ter uzrite lepoto Slovenskih goric skozi sončni zahod.

Kapelica na Zavrhu

Na križišču proti Voličini stoji edinstveno kapelica odprtega tipa je iz 19. stoletja. Pokriva jo položna piramidalna streha, ki sloni na toskanskih stebričkih baldahinaste oblike. V njeni sredini je nekdanje kužno znamenje iz leta 1510, ki pa je ohranjeno samo v delu nad streho. Kapelica stoji na trikotni zelenici pri cestnem križišču tik ob vstopu na Zavrh.

V naročju cerkve Sv. Rupert so zeliščni vrtovi, ki odpirajo knjigo narave in harmonijo zelišč. Sami ali ob vodenju spoznajte bogat svet zelič in zeliščarska doživetja za majhne in velike.

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, v cerkvi sv. Ruperta poteka pri maši tradicionalen blagoslov zelišč. Na predvečer praznika je pod Čučkovo uto v Sp. Voličini izdelava zeliščnih šopkov in prijetno druženje.
Sklopi treh različnih učnih vrtov v neposredni okolici cerkve svetega Ruperta v Voličini so namenjeni izobraževanju, medgeneracijskemu druženju, rekreaciji ter počitku na klopci. Vsak vrt - zeliščni, beli in močvirni vrt – je zase zaključena celota.
Neposreden stik z rastlinami še tako utrujenemu in neukemu odstira pogled v vrste rastlin, raznih zeliščnih gredic, travniškega cvetja, starih sadnih vrst in močvirnatega rastlinja.
Naj vas trajnice, plezalke, grmovnice, živa meja, sadna drevesa … s svojim vonjem, cvetovi, plodovi nagovorijo, umirijo ter povežejo z naravo.
Vrt je od nekdaj del slovenskega doma zato ohranjajmo zelišča, obdelujmo vrtove, gredice in obronke okrog hiše.

Za vrtove skrbijo članice zeliščarske sekcije Kulturnega društva Rojs Srečko Niko Voličina, ki jo vodi gospa Marija Čuček. Po predhodnem dogovoru z njimi vas vodijo skozi razlage in nasvete o zeliščih in vam pripravijo pokušino čajev.

Stari del Lenarta oblikujejo značilne trške zgradbe – meščanske hiše iz 19. stoletja, ki so od župnišča ob cerkvi razporejene v nizih ob cesti proti Mariboru, Gornji Radgoni, Ptuju in Jurovskemu Dolu. Od posvetne stavbne dediščine sta ohranjena rotovž in špital. Trški sodnik je bil prvič omenjen že leta 1332; več kot 300 let so ga potrjevali Herbersteini iz bližnjega gradu Hrastovec, ki jim je bil trg podrejen. Tukaj so potekali živinski sejmi (sedemkrat na leto) in tedenski tržni dnevi (enkrat na teden). Leta 1625 je bil ustanovljen špital in leta 1675 rotovž. Razvoj trga so v 16. stoletju zavrli vpadi Turkov, pozneje kužne bolezni in številni požari. Ob popisu leta 1542 je trg štel 26 družin, leta 1754 je na tem območju bilo 45 hiš in 10 koč, leta 1790 so prešteli 300 prebivalcev.